FANDOM


Estem pendents de la recuperació del seminari 1 i 8. El dia 21 d'octubre no hi haurà seminari.

 11 oct. MARTINEZ 1. Preparació d'un programa basat en l'evidència 
 13 oct ARMADANS 2. Vigilància i control de les infeccions nosocomials
 14 oct. VAQUE 3. Les malalties infeccioses emergents
 17 oct. CAMPINS 4. Vacunacions preventives
 18 oct. RODRIGO 5. Tuberculosi. <-- no ha calgut signar.
 19 oct. SANCHEZ 10. Intervenció individual en el tractament del tabaquisme  
 20 oct. MARTINEZ 7. Valoració del risc individual i consell mèdic preventiu
 21 oct. ARMADANS 8. Medi ambient i salut
 24 oct. RODRIGO 9. Vacunes per a viatgers. Salut internacional
 25 oct. SANCHEZ 6. Indicadors sanitaris i demogràfics de Catalunya. <-- no es farà o no caldrà signar.
 26 oct. VAQUE 11. Prevenció del càncer