FANDOM


Nota: Els errors resten 0,20

  • Permutació 1
    • 1E, 2C, 3B, 4D, 5D, 6C, 7C, 8C, 9A, 10E, 11E, 12A, 13A, 14B, 15D, 16D, 17E, 18B, 19B, 20C, 21D, 22D, 23A, 24D, 25E
    • 26E, 27D, 28C, 29D, 30E, 31D, 32D, 33D, 34D, 35C, 36D, 37B, 38B, 39E, 40C, 41D, 42D, 43A, 44D, 45E, 46D, 47D, 48B, 49E, 50C
    • 51A, 52D, 53B, 54E, 55B, 56C, 57E 58C, 59D, 60C, 61A, 62B, 63A, 64C, 65E, 66B, 67D, 68B, 69C, 70C, 71E, 72D, 73E, 74D, 75B
    • 76E, 77E, 78B, 79D, 80C, 81B, 82E, 83A, 84D, 85A, 86D, 87B, 88E, 89E, 90B, 91C, 92E, 93C, 94B, 95A, 96D, 97B